Edel Sanders

Vedoucí katedry psychologie

PhD, University of Cambridge, Velká Británie
MA, Ed.M., Columbia University Teachers College, USA
BA, summa cum laude, Phi Beta Kappa, Columbia University, USA

Edel Sanders získala doktorát na Fakultě vzdělávání, Psychology Group při University of Cambridge.  

Edel, fascinovaná fungováním rozvíjející se mysli, získala dva magisterské tituly (MA, EdM) na Columbia University, na které absolvovala summa cum laude i bakalářská studia. Po výzkumu na Columbia University's Arts Education Research Center v New Yorku, který zdokumentoval dopad hudební výchovy na akademické výsledky a sebevědomí dětí, Edel získala doktorát v oboru pedagogika a kognitivní psychologie na University of Cambridge. Zaměřila se na kognitivní vazby mezi hudebním učením a matematickými výsledky, jako například proporcionální porozumění. Během této doby se Edel připojila k výzkumné skupině laboratoře Center for Neuroscience in Education - INSTRUCT (Implementing New Student and Teaching Resources Using Cognitive Theory).

V rámci postdoktorální práce podpořila terénní výzkum v laboratoři Comparative Cognition na University of Cambridge. Ten zkoumal individuální vlastnosti a sociální učení v přirozeném prostředí divokých kavek. Její následný výzkum se vrátil k lidem a ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví v České republice zkoumá mezigenerační posttraumatický stres a růst u tří generací přeživších holocaustu 2. světové války. Kromě publikování v této oblasti se její poslední práce zabývají i syndromem vyhoření a životním stylem učitelů a také pracovní integritou skrze optiky vícero proměnných.

Budoucí výzkumné zájmy zahrnují zkoumání mezidruhového vědomí a poznávání, altruistické učení u dětí, stejně jako zlepšování kognitivních funkcí a pohody prostřednictvím hudby, mantry, všímavosti a dalších terapeutických intervencí. 

Sledujte nás

Go to top