„Jak pracovat a vycházet s opravdu hloupými lidmi”

Prosím, neuražte se nad názvem tohoto článku! Nechceme nikoho urážet, ale pro úspěšné zvládání konfliktů musíme zdůraznit, že mezi tím, jak přemýšlíte, prezentujete své nápady a záměry. A tím jak se považujete se za sebe…, a tím, jak se ostatní cítí a myslí, a i mezi tím, jak odpovídají právě vám.

Je snadné označit lidi, se kterými nesouhlasíte, jako „hloupé“ nebo nějakým způsobem postižené. Díky tomu se všichni cítíme bezpečně ve svých vlastních pohledech na věc. Je to snadný způsob sebeověření a pohodlný způsob, jak ospravedlnit přehlížení názorů ostatních. Někdy to bohužel vede k tomu, že nakonec ostatní zavrhneme, protože prostě nestojí za naši pozornost.

Ačkoli většina vzdělaných lidí a většina výzkumů na toto téma má tendenci naznačovat, že všechny naše mozky fungují stejně, existují faktory (neurovědecké úvahy, kulturní rozdíly, souhrn zkušeností atd.) které vedou každého z nás různými směry a k neshodám, někdy až k nepříjemnostem. Vidíme to stále častěji v médiích, když sledujeme, jak se představitelé z různých politických nebo společenských perspektiv vzájemně na veřejnosti urážejí, aniž bychom uvažovali, jak by mohli (stejně jako my) k dané osobě přistupovat příjemnějším způsobem.

Tento článek předpokládá, že nikdo z nás není „hloupý“. Ano, jsme jiní, ale JE možné – a žádoucí – jednat se složitými lidmi, aniž bychom šli do války. Laurie Ruettimann (https://www.tlnt.com/how-to-work-and-get-along-with-really-stupid-people/) nabízí některé alternativní přístupy a akce, které bychom mohli chtít zvážit – dát sami sobě důvod k pauze – než začneme na své trýznitele pohlížet jako na „hloupé“ a podle toho s nimi zacházet:

 1. Usmějte se, zastavte se na chvíli a nadechněte se: Tyto jednoduché kroky mají tendenci oslabit okamžitou reakci vašeho protivníka. Váš nedostatek rychlé konfrontační reakce může snížit úroveň napětí.
 2. Začněte chválou: Málokdo z nás je imunní vůči laskavým slovům, zvláště pokud dostaneme kompliment za něco pozitivního, co jsme udělali nebo když jsme k něčemu přispěli.
 3. Mluvte tak pomalu, jak je to v tuto chvíli přijatelné, a používejte méně slov: Přiznejme si to, pokud máte co do činění s někým, kdo má omezenou schopnost zpracovávat vaše myšlenky (z jakéhokoli důvodu), nenuťte ho přemýšlet nad příliš mnoha verbálními vstupy! Zkratťe to, mluvte výstižně a věcně.
 4. Ukončete své vyjádření definitivními prohlášeními: Udržujte svůj tón vyrovnaný a svůj hlas pomalu zeslabujte směrem dolů. Nechť jsou vaše výroky jasné a zřetelné, bez možnosti nepochopení. Nenechte prostor na doplňující otázky svým chováním nebo svými slovy. Vše musí být jasné na první dobrou.
 5. Buďte co nejvíce nekontroverzní: Pokud je to nutné, buďte nudní.
 6. Nepomlouvejte: Pomlouvání nebo vyžívání se v irelevantních komentářích jednoduše vyvolává další otázky. Pamatujte, že v prvním případě s touto osobou opravdu mluvit nechcete, takže jí nedávejte nic jiného, ​​o čem by mohli mluvit.
 7. Vypadejte zaneprázdněně: Mějte něco v ruce, zamíchejte hromadu papírů, koukněte se na svůj telefon. Ještě lépe řekněte, že se musíte „vrátit do práce“ – omluvte se a obviňte svého šéfa.
 8. Vnímejte jejich bolest: Vědomě přikývněte a poděkujte, udělejte jednoduchý, soucitný komentář nebo dva, ale pak se vraťte zpět k bodu 7 výše. Pomoci by mohl i hluboký, taktický povzdech.
 9. „Už to tak je“: Řekněte to samozřejmě se soucitem a buďte upřímní. Ale někdy může toto jednoduché prohlášení uzavřít konverzaci.
 10. Přinuťte svého partnera mluvit v bodech: Zeptejte se na názor a rozdělte svůj požadavek například na tři části. „Potřebuji slyšet tři body“ Rozdělte je opatrně. Mluvte pomalu s poznámkovým blokem v ruce. Poté odejděte k počítači, abyste „nahráli“ komentáře svého partnera.
 11. Buďte shovívaví: Ne každý může neustále fungovat na 100 % a někdy nás stále něco tíží. Někdy to, co se zdá být nesouhlasem, je prostě stres, vyčerpání, deprese nebo jiný projevující se rušivý vliv. Není třeba být neslušný nebo i dokonce útočný.
 12. Buďte ohleduplní: Někdo, kdo je v tuto chvíli nepříjemný, může stále nějakým způsobem přispívat.
 13. Buďte laskaví: Pamatujte, buďte tak laskaví, jak jen můžete, protože někdy jste problémem… vy! Musíte být této možnosti otevření.

Tyto body nejsou vyčerpávající, ale mohly by sloužit jako výchozí bod pro konstrukci taktiky, jak se v budoucnu vypořádat s nepříjemnými lidmi. Přinejmenším mají přednost před přímým konfliktem, který jen zřídka končí dobře.

Související články

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru