Magisterský program Právo (LL.M.)

 

 

Použij své právní vzdělání po celém světě s britským titulem LL.M.

University of New York v Praze nabízí akreditovaný program Magistr práva  (LL.M.) ve spolupráci s University of Bolton. Tak, jak vrůstá globalizace obchodu a podnikání, očekává se od právních konzultantů, že budou mít znalosti, které přesahují hranice státní jurisdikce a budou rozumět problematice evropského a mezinárodního práva. Program je zaměřen na právní rámec, kterým se řídí evropská a mezinárodní komunita, stejně jako i na různé právní otázky, týkající se mezinárodního obchodu a globálního trhu. Zaměstnavatelé nyní projevují velký zájem o absolventy, kteří mohou prokázat  vynikající znalosti a hluboké pochopení právních otázek mezinárodního korporátního, obchodního a firemního práva.

Je tento magisterský program UNYP pro mne to pravé?

Program LL.M. je navržen tak, aby vyhovoval potřebám širokého okruhu uchazečů s vysokoškolským vzděláním v oboru práva, kteří mají zájem o studium LL.M VB v Evropě. Tento vysoce flexibilní kurz je vhodný pro všechny ty, kdo chtějí získat hluboké porozumění specializovaných oblastí práva, které budou přínosem v jejich kariéře, včetně právníků s praxí, konzultantů korporací, akademických pracovníků, vládních úředníků a poradců nevládních organizací, kteří jsou již v oboru zaměstnáni, nebo chtějí budovat svou kariéru v oblasti korporátního, evropského nebo mezinárodního práva. Absolventi studijního magisterského programu práva získají praktické znalosti, kritické myšlení a srovnatelné vědomosti, potřebné pro celou řadu různých povolání v právnické a obchodní kariéře a budou umět si svá programu studia LL.M. přizpůsobit a zaměřit se na oblasti, jako jsou EU a mezinárodní právo, korporátní a finanční právo, právo obchodní značky i marketingové právo.

Tento program LL.M. obsahuje strategická výzkumná témata, která umožní postgraduálním studentům získat specializované, špičkové právnické a obchodní znalosti, jež jsou nepostradatelné v novém globálně-právním a podnikatelském prostředí.

Studenti, kteří absolvují tento program, budou mít dovednosti a znalosti, aby: 

 • Rozuměli základním právním principům evropského, mezinárodního a podnikového práva
 • Rozuměli základním právním principům ve zvolené oblasti studia, nabízené v rámci programu
 • Prezentovali dosažená zjištění a výsledky na základě nezávislého akademického výzkumu.

Kariérní možnosti absolventů LL.M. zahrnují možnost právní praxe v evropském a mezinárodním právu v rámci domovské jurisdikce studenta, kariéru v mezinárodních institucích a korporacích, konzultantskou činnost v oblasti evropského práva anebo korporátního práva pro nevládní organizace, vyučování na univerzitách nebo další výzkumnou činnost.

Struktura programu LL.M.

Program  LL.M. v UNYP obsahuje dva základní kurzy a širokou škálu volitelných  kurzů a je obohacen o významnou výzkumnou složku, která je důležitá pro následné vypracování disertační práce; ta je zpracována v třetím semestru pod dohledem školitele.  Program obsahuje kombinaci přednášek a účast na sedmi seminářích, kde jsou řešeny problémy pod vedením specializovaných učitelů. Studenti mají také přístup k interaktivnímu výukovému softwaru pro studium práva a ke specializovaným právnickým zdrojům informací v elektronické podobě. Program je speciálně navržen pro pracující odborníky. Přednášky se konají o víkendech*. Díky tomu má struktura kurzu minimální dopad na studentovy aktuální pracovní povinnosti. Studijní model je navržen tak, aby uchazeči měli více času ke vstřebání všech potřebných informací, které získali v rámci výuky a současně měli dost času věnovat se samostudiu látky kurzu LL.M. Účast na kurzu je rozložena do 6 víkendů v rámci jednoho semestru a studenti tak získají možnost nastudovat si zadané materiály s předstihem a efektivně se připravit na další, více interaktivní, kontaktní hodiny výuky, konané během víkendu.

*UNYP zajišťuje studentům tohoto programu o přestávkách lehké občerstvení

 

 • Obsah kurzu

  Základní kurzy:

  • LAW7006 - Dizertace - základní - 40 kreditů
  • LAW7021 – Metody výzkumu – základní - 20 kreditů

  Volitelné (studenti si zvolí čtyři):

  • LAW7004 – Správné řízení společnosti – volitelný  - 30 kreditů
  • LAW7010 - Veřejné právo EU - volitelný  - 30 kreditů
  • LAW7011 - Finanční a hospodářská trestní činnost - volitelný  - 30 kreditů
  • LAW7013 - Mezinárodní obchodní právo - volitelný  - 30 kreditů
  • LAW7017 - Zákon mezinárodního obchodu - volitelný  - 30 kreditů
  • LAW7020 - Veřejné mezinárodní právo - volitelný  - 30 kreditů
  • LAW7023 - Právo a politika ochranné známky - volitelný  - 30 kreditů
 • Možnosti uplatnění
  • Právní konzultant
  • Právní poradce pro společnosti
  • Specialista na řešení problémů
  • Právní poradce pro EU instituce
  • Právní poradce pro veřejné služby týkající se evropských záležitostí
  • Instruktor EU záležitostí

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

 

Sledujte nás

Go to top