Výzkum – druhá část akademického života

Pro většinu studentů jsou UNYP a univerzity obecně spojeny s výukou – znamenají přednášky, semináře, diskuse ve třídě a domácí úkoly. Nedílnou součástí akademického života je však také výzkum.

Zatímco univerzity poskytují studentům školení a výuku, jedním z jejich účelů je provádět průzkumy sociálního a přírodního světa a zapojovat se do výměn s větší akademickou komunitou prostřednictvím účasti na konferencích a workshopech, odborných debatách a sdílení znalostí a také publikování v akademických časopisech a nakladatelstvích. I když tedy výzkumný aspekt nemusí být v každodenním životě škol, jako je UNYP, tak viditelný, pro mnoho studentů je to chleba a máslo. Psaní grantových žádostí, které poskytují finanční prostředky na předpokládané výzkumné projekty, provádění rozhovorů, experimentů a analýzy dokumentů, vypracovávání akademických článků a příprava prezentací pro akademické kolegy jsou jen některé z činností, kterým se lektoři a profesoři věnují mimo vyučování.

Současně by výzkum neměl být považován za oddělený od výuky, protože spolu ve skutečnosti úzce souvisejí. Pro mnoho zaměstnanců UNYP a akademiků obecně existuje úzká vazba mezi kurzy, které poskytují, a jejich výzkumnou agendou. Lektoři nabízejí výuku v oborech, ve kterých mají odborné znalosti a prováděli výzkum. Dále často využívají příklady ze svých vlastních projektů a výzkumů i ve třídě, čímž ještě více zdůrazňují propojení své výukové a výzkumné činnosti. Akademičtí pracovníci také prezentují výsledky svého výzkumu na veřejných akcích pro studenty a zainteresovanému publiku na UNYP a dalších místech.

V posledních letech někteří učenci a odborníci na vzdělávání tvrdili, že univerzity by se měly snažit ještě více propojit výzkum a výuku. Tito autoři navrhují, aby se studenti různými způsoby více zapojili do výzkumu prováděného na dané instituci. Zasazují se o najímání studentů jako výzkumných asistentů, kteří by se pak účastnili projektů univerzitních lektorů, sbírali data a poskytovali další pomoc a podporu. Jiní navrhli, aby alespoň některé třídy vyžadovaly, aby studenti formulovali a prováděli své vlastní větší nezávislé výzkumné projekty, protože by to obohatilo jejich soubor dovedností a zároveň by skutečně ztělesňovalo ducha univerzity jako místa konzumace i produkce znalostí.

Tyto návrhy nebyly dosud na většině univerzit vyslyšeny. Přesto ukazují, jak důležitý je výzkum pro univerzitní život a jeho komunitu.

Napsal Jakub Záhora, vedoucí výzkumu, School of International Relations

Související články

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru