Posílení bezpečnosti na UNYP: Komplexní přístup

Na University of New York in Prague (UNYP) byla bezpečnost a ochrana našeho kampusu a jeho komunity vždy prvořadá. Ve světle nedávných globálních událostí a v rámci našeho trvalého závazku poskytovat bezpečné vzdělávací prostředí UNYP pracuje na významných vylepšeních našich bezpečnostních opatření a protokolů krizového řízení.

Nová kapitola v Campus Security
Udělali jsme krok vpřed a jsme připraveni jmenovat specializovanou bezpečnostní službu, která bude dohlížet na naše bezpečnostní opatření a zlepšovat je. Toto jmenování podtrhuje náš závazek nejen řešit současné bezpečnostní potřeby, ale také předvídat a zmírňovat budoucí výzvy.

Komplexní hodnocení bezpečnosti
Po důkladném vyhodnocení našich univerzitních prostor identifikujeme potenciální zranitelnosti a zavedeme strategie k jejich řešení. Tento proces bude zahrnovat kritickou revizi stávajících bezpečnostních protokolů a posouzení účinnosti naší bezpečnostní infrastruktury, aby bylo zajištěno, že náš kampus bude chráněn proti jakýmkoli hrozbám.

Posílená krizová komunikace
V reakci na globální incidenty jsme zdvojnásobili své úsilí o vylepšení našich krizových komunikačních systémů. Efektivní komunikace během krize je klíčová a UNYP zavedla několik kanálů – včetně SMS, e-mailu a naší elektronické platformy – aby zajistila včasnou a efektivní komunikaci s našimi studenty a zaměstnanci.

Podporujeme psychickou pohodu našich studentů
V rámci zmenšení psychologického dopadu krizových situací, UNYP nabízí komplexní psychologickou podporu našim studentům. To zahrnuje přístup k profesionálním poradenským službám a iniciativám, jako je náš psychologický klub, který podporuje povědomí o duševním zdraví a poskytuje podpůrnou komunitu pro naše studenty.

Posílení pedagogů
UNYP si uvědomuje klíčovou roli, kterou hrají pedagogové v krizových situacích, a zkoumá vývoj iniciativ zaměřených na zvýšení připravenosti fakult v oblasti bezpečnosti a krizového řízení. Ve spolupráci s naším bezpečnostním referentem zvažujeme různá speciální školení, abychom vybavili naše pedagogy znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro efektivní reakci na mimořádné události.

Naše spolupráce s externími bezpečnostními experty, včetně brífinku s Krajským ředitelstvím Policie Praha, navíc zdůrazňuje náš proaktivní přístup ke zvyšování bezpečnostních opatření pro naši univerzitu – „měkký cíl“ ve městě.

Díváme se dopředu
Jak postupujeme kupředu, UNYP zůstává neochvějná ve svém závazku zvyšovat bezpečnost a zabezpečení našeho kampusu. Prostřednictvím těchto komplexních opatření a oddaného úsilí naší nové bezpečnostní služby a celé univerzitní komunity nastavujeme nový standard pro zabezpečení kampusu, který má za cíl psychickou pohodu a bezpečnost každého jednotlivce na UNYP.

Naše cesta k bezpečnějšímu kampusu pokračuje a jsme přesvědčeni, že tato opatření nejenže vyřeší aktuální bezpečnostní potřeby, ale také se přizpůsobí budoucím výzvám a zajistí, že UNYP bude i nadále místem, kde se vzdělávání daří v bezpečném prostředí.

Související články

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru