Bakalářský program Business Administration

 

 

Zvolte si  ten správný titul v oboru Business Administration!

University of New York in Prague nabízí americký a evropský bakalářský titul v oboru Business Administration s ojedinělou příležitostí získat dva tituly, jeden ze State University of New York, Empire State College a druhý z UNYP (Bakalář, Bc.), akreditovaný v České republice. Všechny programy UNYP jsou vyučovány výhradně v angličtině.

Ať už studujete, abyste získali evropský, americký, nebo dvojí titul, obor Business Administration vám umožní:

 • Rozříšit si základní obchodní znalosti prostřednictvím doplňkových úkolů během akademického roku
 • Posílit si schopnost teoreticky a analyticky uvažovat o současných problémech globální ekonomiky
 • Výrazně zlepšit své komuničkaní dovednosti v anglickém jazyce
 • Profesionálně používat softwarové aplikace a informační technologie ve výzkumu
 • Naučit se pracovat v týmech a v multikulturním prostředí

Pro více informací rozklikněte nabídku níže: 

 • Možnost získat dva tituly

  Studenti amerických bakalářských programů Business Administration, Komunikace a média, Mezinárodní vztahy a Psychologie mohou po dokončení vybraného programu složit českou státní zkoušku. Úspěšní kandidáti poté získají dva diplomy, americký diplom ze State University of New York, Empire State College a evropský diplom z UNYP.

 • Americký bakalář Business Administration

  Hlavním cílem čtyřletého amerického bakalářského programu Business Administration (Bachelor of Science in Business Administration) na UNYP je pomoci vám k dosažení vysněné kariéry ve světě byznysu a podnikání. Program vám poskytne všeobecný přehled o tématech spojených s řízením podniku. Americký titul uděluje State University of New York, Empire State College a je akreditovaný Middle States Commission on Higher Education, hlavním akreditačním úřadem pro americké vysoké školy a univerzity v oblasti Middle States.

  Klademe důraz na mezinárodní aspekty obchodu, které jsou v dnešním obchodním světě klíčové. Díky multikulturnímu prostředí, vyučující a studenti z více jak 60 zemí světa, je UNYP co se týče poskytnutí mezinárodní perspektivy ve zvláště silné pozici mezi vysokými školami zaměřenými na podnikání. Náš program je jedinečný díky interaktivnímu a dynamickému stylu výuky. Většina vyučujících má vysoké akademické tituly a bohatou profesní zkušenost v oborech, které přednášejí. Program Business Admnistration vám poskytne silný základ nejen pro kariéru v obchodní praxi, ale i ve veřejném sektoru nebo na akademické půdě.

 • Evropský bakalář Business Administration (Bakalář, Bc.)

  Tento tříletý studijní program vede k získání evropského bakalářského titulu Bachelor of Business Administration (Bakalář, Bc.), který uděluje UNYP. Program je akreditovaný American International Accreditation Council for Business Education (IACBE) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

  Program je koncipován tak, aby poskytl komplexní vzdělání z různých oblastí mezinárodního obchodu (marketing, management, finance, účetnictví, ekonomika a právo). Je vhodný pro absolventy středních škol, kteří chtějí studovat v mezinárodním prostředí. Připraví je na budoucí kariéru a umoží jim uplatnit se v oboru, ať už se vydají jakýmkoliv směrem. Absolventi VOŠ a uchazeči s obdobnou kvalifikací (např. britský HND, nebo americký titul diplomovaného specialisty) mají možnost získat kredity z již absolvovaných kurzů na jiné škole.

  Struktura programu odráží požadavky na znalosti a dovednosti na trhu práce; studenti si navíc mohou vybrat ze čtyř různých zaměření:

 • Obsah kurzu

  Všechny předměty programu Business Administration na UNYP jsou navrženy tak, aby poskytovaly komplexní vzdělání v oblasti mezinárodního obchodu (marketing, management, finance, účetnictví, ekonomie a právo). Volitelné předměty na UNYP vám umožní prohloubit vaše zájmy v různých tematických oblastech, jako jsou integrovaná marketingová komunikace, hromadné sdělovací prostředky, mezinárodní vztahy, ekonomie, finance a účetnictví, literatura, psychologie, a mnoho dalších.

  Příklady povinných předmětů programu Obchodní administrativa:                                                                                     

  • Obchodní politika a strategické řízení
  • Etika v podnikání a ve veřejné správě
  • Finanční účetnictví
  • Marketing
  • Právní prostředí obchodu a podnikání
  • Manažerské účetnictví
  • Mikroekonomika
  • Makroekonomika
  • Provozní management
  • Zásady řízení
  • Statistika I
  • Statistika II
  • Kritické myšlení
  • Řízení lidských zdrojů
  • Základy finančnictví
  • Mezinárodní obchod
  • Řízení v multikulturním prostředí
  • Mezinárodní obchod a finance

  Příklady doplňkových předmětů:   

  • Srovnávací mezinárodní obchodní právo
  • Ekonomické politiky v zemích Evropské unie
  • Globalizace
  • Řízení lidských zdrojů
  • Peněžnictví a bankovnictví
  • Mezinárodní politika
  • Mezinárodní obchod a finance
  • Investiční analýza a řízení portfolia
  • Peněžnictví a bankovnictví
  • Organizační chování
  • Organizační komunikace
  • Projektové řízení
  • Investiční analýza a řízení portfolia
  • Sociálně ekonomický kontext globalizace 

  Příklady volitelných předmětů:

  • Komunikace mezi kulturami
  • Postupy komunikace
  • Srovnávací ekonomické systémy
  • Kulturní antropologie
  • Zahraniční vztahy Evropské unie
  • Dynamika skupiny
  • Mezinárodní organizace
  • Mezilidská komunikace
  • Úvod do reklamy
  • Úvod do komunikace
  • Úvod do srovnávací politologie
  • Úvod do psaní pro média
  • Úvod do sociologie
  • Ekonomika práce
  • Literatura a politika
  • Média a společnost
  • Moderní diplomacie
  • Komunikace v politice
  • Moc a výsada
  • Základy psychologie 
  • Zásady Public Relations
  • Projev na veřejnosti
 • Možnosti uplatnění
  • Management konzultant
  • Risk manažer
  • PR manažer
  • HR manažer
  • Náborový pracovník
  • Events manažer
  • Account manažer
  • Pracovník v reklamě/marketingu
  • Manažer logistiky
  • Analytik
  • Účetní

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Naši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

Sledujte nás

Go to top