Bakalářský program Obchodní administrativa

 

 

Zvolte si program v oboru Obchodní administrativa!

University of New York in Prague nabízí americké a evropské bakalářské tituly v oboru obchodní administrativa s ojedinělou příležitostí získat dvojí titul ze State University of New York, Empire State College a titul UNYP (Bakalář, Bc.), akreditovaný v České republice. Všechny programy UNYP jsou vyučovány výhradně v angličtině.

Ať již studujete na evropský, americký, nebo dvojí titul, všechny bakalářské programy obchodní administrativy nabízejí:

 • Doplňkové práce během akademického roku, které posílí, zdokonalí a rozšíří vaše základní obchodní vzdělání
 • Zvýšenou schopnost uvažovat o současných problémech globální ekonomiky teoreticky a analyticky  
 • Pokročilé komunikační ústní a písemné dovednosti v anglickém jazyce
 • Zběhlost v používání softwarových aplikací a informačních technologií ve výzkumu
 • Schopnost spolupracovat v týmech a v multikulturním prostředí

Pro více informací rozklikněte menu níže: 

 • Možnost dvojího titulu

  Studenti amerického bakalářského programu, kteří si vyberou jako hlavní předmět Obchodní administrativu, Komunikace a média, Mezinárodní vztahy, nebo Psychologii, mohou po dokončení svého programu složit českou státní zkoušku. Úspěšní kandidáti poté získají dvojí diplom, který se skládá z amerického diplomu ze State University of New York, Empire State College a z evropského diplomu z UNYP.

 • Americký bakalář z obchodní administrativy

  Hlavním cílem čtyřletého amerického bakalářského programu Obchodní administrativa (Bachelor of Arts in Business Administration) na naší vysoké škole je umožnit vám postupovat vpřed ve své kariéře ve světě byznysu a podnikání; program vám poskytne obecný přehled o tématech, spojených s řízením podniku, který se hodí na širokou paletu kariér. Tento titul uděluje State University of New York, Empire State College a akredituje jej the Middle States Commission on Higher Education, hlavní akreditační úřad pro americké vysoké školy a univerzity v oblasti tzv. Middle States.

  Náš přístup klade velký důraz na mezinárodní aspekty obchodu, které jsou, jak jsme přesvědčeni, zvláště důležité v dnešním obchodním prostředí. Díky své mnohonárodní fakultě a studentské komunitě je UNYP ve zvláště silné pozici mezi vysokými školami zaměřenými na podnikání. Náš program se vyznačuje ojedinělým interaktivním a dynamickým stylem výuky naší fakulty. Naši profesoři pocházejí z EU a USA, a většina z nich má vysoké akademické tituly a profesionální znalost oborů, které přednášejí. Program vám také poskytne silný základ pro kariéru ve veřejném sektoru nebo na akademické půdě i v obchodní praxi.

 • Evropský bakalář z obchodní administrativy (Bakalář, Bc.)

  Tento tříletý studijní program vede k získání Evropského bakalářského titulu (Bakalář, Bc.), který uděluje UNYP a který je akreditován the American International Accreditation Council for Business Education (IACBE) a Ministerstvem školství, mládeže a sportu.  

  Tento UNYP program je koncipován tak, aby poskytl komplexní vzdělání v mnoha aspektech mezinárodního obchodu (marketing, management, finance, účetnictví, ekonomika a právo). Je zaměřen na absolventy vysokých škol, kteří chtějí studovat v mezinárodním prostředí, a je určen k tomu, aby vyhovoval široké škále profesních možností. Absolventi VOŠ a ti, kdo mají obdobnou kvalifikaci (např. britský HND, nebo americký titul diplomovaného specialisty) mohou mít nárok na zvýhodnění ve formě započtení kreditů z již absolvovaných kurzů na jiné škole.

  Struktura kurzu odráží požadavky na speciální znalosti požadované dnešním trhem práce; k dispozici mají studenti čtyři různá zaměření, ze kterých si mohou vybrat.

 • Obsah kurzu

  Všechny předměty Obchodní administrativy na UNYP jsou navrženy tak, aby poskytovaly ucelené, do hloubky jdoucí vzdělání v oblasti mezinárodního obchodu (marketing, management, finance, účetnictví, ekonomie a právo). Volitelné předměty na naší vysoké škole vám umožní prohloubit vaše zájmy v různých tematických oblastech, jako jsou integrované marketingové komunikace, hromadné sdělovací prostředky, mezinárodní vztahy, ekonomie, finance a účetnictví, literatura, psychologie, a mnoho dalších.

  Příklady povinných předmětů v programu obchodní administrativa:                                                                                     

  • Obchodní politika a strategické řízení
  • Etika v podnikání a ve veřejné správě
  • Finanční účetnictví
  • Marketing
  • Právní prostředí obchodu a podnikání
  • Manažerské účetnictví
  • Mikroekonomika
  • Makroekonomika
  • Provozní management
  • Zásady řízení
  • Statistika pro obchod a ekonomiku I
  • Statistika pro obchod a ekonomiku II
  • Důvod a argument
  • Základy finančnictví
  • Mezinárodní obchod
  • Evropská integrace
  • Řízení v multikulturním prostředí
  • Mezinárodní obchod a finance

  Příklady doplňkových předmětů:   

  • Řízení kariérního rozvoje
  • Srovnávací mezinárodní obchodní právo
  • Ekonomické politiky v zemích Evropské unie
  • Globalizace
  • Řízení lidských zdrojů
  • Peněžnictví a bankovnictví
  • Mezinárodní politika
  • Mezinárodní obchod a finance
  • Investiční analýza a řízení portfolia
  • Peněžnictví a bankovnictví
  • Organizační chování
  • Organizační komunikace
  • Projektové řízení
  • Investiční analýza a řízení portfolia
  • Sociálně ekonomický kontext globalizace 

  Příklady výběrových předmětů:

  • Komunikace mezi kulturami
  • Postupy komunikace
  • Srovnávací ekonomické systémy
  • Kulturní antropologie
  • Zahraniční vztahy Evropské unie
  • Dynamika skupiny
  • Mezinárodní organizace
  • Mezilidská komunikace
  • Úvod do reklamy
  • Úvod do komunikací
  • Úvod do srovnávací politologie
  • Úvod do psaní pro média
  • Úvod do sociologie
  • Ekonomika práce
  • Literatura a politika
  • Média a společnost
  • Moderní diplomacie
  • Komunikace v politice
  • Moc a výsada
  • Psychologie přizpůsobování
  • Zásady public relations
  • Projev na veřejnosti
  • Sociální psychologie
 • Možnosti uplatnění
  • Management konzultant
  • Risk manažer
  • PR manažer
  • HR manažer
  • Náborový pracovník
  • Events manažer
  • Account manažer
  • Reklama/marketing
  • Manažer logistiky
  • Analytik
  • Účetní

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

Sledujte nás

Go to top