Je pro vás bakalářský obor Obchodní administrativa tou správnou volbou?

V posledních letech jsme zaznamenali dramatické změny na mezinárodním trhu práce. Konkurence se stala tvrdší, což znesnadnilo absolventům vysokých škol zajistit si první zaměstnání. Pokud stále ještě přemýšlíte, co dělat po střední škole, měli byste co nejpodrobněji prozkoumat všechny pražské univerzity. Při výběru obchodní univerzity v České republice byste měli zvážit studium v ​​angličtině nebo dokonce možnost zisku dvojího titulu, abyste se pro potenciální zaměstnavatele stali atraktivnější. Trh práce je plný absolventů vysokých škol, kteří mají titul v oboru podnikání, ale je zde nedostatek absolventů s dovednostmi v oblasti písemné a verbální komunikace, ideálně s obchodními znalostmi ve více jazycích.

Získejte profesionální pochopení globálního trhu s pomocí UNYP bakalářského titulu v oboru Obchodní administrativa.

Někteří vysokoškolští studenti si volí obor v oblasti podnikání, protože doufají, že je připraví na práci v různých oblastech. Naše zkušenosti však ukazují, že nejúspěšnějšími podnikateli jsou ti, kteří mají skutečný zájem o podnikání a řízení ostatních. Oblast podnikání má mnoho specializací a program UNYP pokrývá hned tři oblasti - finance, lidské zdroje a marketing. Učební osnovy těchto specializovaných oborů zahrnují stejné základní předměty, včetně obchodní politiky a strategického managementu, právního prostředí podnikání, základů financí, marketingu a managementu a mnoho dalších. Tyto předměty poskytují základy toho, jak podniky pracují, od vývoje produktového konceptu až po jeho výrobu, marketing, prodej a finanční řízení, s cílem rozšiřovat podnikání.
 
Bakalářský obor Obchodní administrativa se zaměřením na finance, lidské zdroje nebo marketing je určen pro studenty, kteří usilují o vysokou akademickou kvalitu a výsledky. Tyto studijní programy se liší s ohledem na jejich zaměření, osobní rozvoj a budoucí odbornost absolventů. Studenti se připravují na svou budoucí kariéru tím, že během svého posledního ročníku studia na UNYP absolvují několik specializovaných kurzů v jejich koncentraci. Pokud znáte svou konkrétní oblast zájmu a dokážete si představit svou požadovanou profesní dráhu, bakalářský titul s koncentrací ve vašem oboru zájmu vám může poskytnout výhodu ve vašem hledání zaměstnání.
 
Zeptali jsme se Dr. Dana Šťastného (děkana katedry Obchodní administrativy UNYP), zda by mohl poskytnout nějaké rady budoucím studentům.

Jak bakalářský studijní program Obchodní administrativa na UNYP připraví absolventy na realitu rychle se měnícího světa?

D.S .: „Na světě nenajdete žádnou školu, která se právě o to nesnaží. Nicméně, takové inovace nemohou spočívat pouze v obsahu kurzu - i když učíte naprosto aktuální, špičkové věci, bude to většinou zastaralé a irelevantní v době, kdy studenti ukončí studium. Místo toho je třeba mít profesory, kteří se snaží vštípit svým studentům poznatky o měnícím se světě a jak se s jeho požadavky vyrovnat. Myslím si, že místo toho, abychom měli na UNYP nějaké jedinečné spojení kurzů, máme učitele, kteří studentům předávají důležité vědomosti a učí je nezávislosti a flexibilitě.“

Jak byste argumentoval, že vysokoškolský titul je stále základním prvkem profesionálního úspěchu?

D.S .: „Všichni víme o lidech, kteří nedodělali vysokou školu a založili multimiliardové společnosti, protože tyto příběhy vytváří ideál: nechoďte do školy a místo toho zbohatněte! Zatímco tyto příběhy jsou důkazem, že chodit do školy není nezbytnou podmínkou úspěchu, bylo by zlé tvrdit, že důvodem úspěchu je právě to, že školu nedostudovali. Zatímco souvislost je obtížně stanovitelná, stále existují důkazy o tom, že absolvování školy je spojeno s větším úspěchem (tj. vyšším celoživotním příjmem). Samozřejmě je třeba mít na paměti, že studium je nákladné (a to nejen z hlediska školného) a že tyto náklady musí být porovnávány s předpokládanými výhody, které toto studium přinese. Koneckonců, Jobs, Gates a Zuckerberg neodešli z vysoké školy, protože selhávali, ale protože si mysleli, že mají na práci více důležitých a zajímavých věcí, a měli nejspíše pravdu.“

Doporučili byste studentům, aby hned po ukončení bakalářského programu začali studovat magisterský studijní program, nebo je podle vás lepší získat první pracovní zkušenosti?

D.S .: „Nemyslím si, že existuje jedno univerzální doporučení: vše závisí na tom, co studenti mohou obětovat, jak dychtiví čerství absolventi jsou ohledně pokračování ve studiu. I když si dokážu představit situace, kdy je smysluplné jít na magisterský obor hned a situace, kdy je smysluplné to odložit nebo na něj vůbec nejít, je podle mě druhá možnost tou správnou volbou pro podnikatelsky smýšlející lidi, zatímco první dává větší smysl pro typy firemních zaměstnanců. “

Sledujte nás

Go to top