UNYP MBA kurz Koučinku a mentoringu získal akreditaci od European Mentoring and Coaching Council

University of New York in Prague získala prestižní akreditaci pro svůj samostatný MBA kurz Koučinku a mentoringu od mezinárodně uznávané organizace European Mentoring and Coaching Council (EMCC). UNYP obdržel toto ocenění na úrovni European Quality Award (EQA) na pět let. Na více detailů týkajících se tohoto úspěchu jsme se zeptali Sotirise Karagiannise, ředitele MBA programů na UNYPu. 

 

Můžete nám přiblížit, co tato akreditace znamená?  

European Mentoring and Coaching Council (EMCC) je jednou z předních globálních institucí poskytujících institucionální a individuální akreditace v oblasti praxe koučinku a mentoringu. Náš MBA kurz Koučinku a metoringu, který je součástí našeho MBA programu, získal pětiletou akreditaci a studenti, kteří tento kurz úspěšně absolvují, budou mít možnost získat individuální akreditaci jakožto kouči/mentoři.

 

Jak byste kurz Koučinku a mentoringu popsal?

Obsah kurzu kombinuje teorie a metodologie koučinku a mentoringu, jako například na člověka zaměřenou a pozitivní psychologii, kognitivně behaviorální koučování a na řešení zaměřené koučování, tzv. Brief coaching, apod. Studenti celkově absolvují 150 hodin výuky, z nichž 36 je zaměřeno na teorii a ve zbytku se věnují praktickým dovednostem - vzájemné koučování, příprava reflektivních protokolů a supervize. Kurz je rigorózním procesem, který je v souladu s kompetenčním rámcem a etickým kodexem EMCC, což zaručuje jeho kvalitu a status

 

Co EMCC akreditace znamená pro absolventy tohoto kurzu? 

Na základě úspěšného absolvování kurzu splní studenti podmínky k tomu, aby mohli žádat o individuální akreditaci od EMCC a získat status kouče/mentora, a to na úrovni, která se odvíjí od předchozích znalostí a zkušeností každého z nich. Studenti s nulovou předchozí zkušeností získají kvalifikaci na úrovni „Foundational“ s tím, že po nasbírání nezbytných hodin v praxi mohou aspirovat na vyšší kvalifikační úroveň. Benefit pro naše studenty je jednoznačně v tom, že získají oficiálně uznávanou kvalifikaci, což je vstupenkou pro další růst v rámci jejich profese. Může být však zásadní i pro ty, kteří se rozhodnou pro kariéru kouče na volné noze. V době, kdy je po koučích vysoká poptávka a kdy spousta lidí v tomto odvětví pracuje bez formální akreditace, získají naši studenti konkurenční výhodu – budou pečlivě a formálně proškoleni a budou splňovat vysoké standardy praxe tohoto odvětví. Musíme zároveň podotknout, že tento kurz je určen i pro odborníky z nejrůznějších odvětví, kteří sice nejsou studenti MBA programu na UNYPu, ale rádi by získali uznávanou kvalifikaci kouče/mentora.

 

Co musel UNYP splnit, aby získal akreditaci od EMCC?

Naše EMCC akreditace je výsledkem přísné evaluace a validace hodnotitelů EMCC, kteří ověřili obsah našeho kurzu, ujistili se, že splňuje vysoké standardy EMCC a předložili svůj report komisi zodpovědné za udělení akreditace. Ta ji následně potvrdila. Tento úspěch dokazuje, že UNYP je zavázán k neustálému zlepšování kvality poskytovaného vzdělávání - a to především prostřednictvím inovativních kurzů jako je tento. Tohle je poprvé, kdy samostatný MBA kurz dosáhl takto velkého uznání od prestižní akreditační instituce, kterou EMCC nepochybně je.

Pokud máte zájem o certifikovaný výcvik kouče nebo mentora a při tom mít možnost žádat o individuální akreditaci EMCC, tak byste se měli přihlásit do jednoho z našich MBA programů nebo přímo do kurzu Koučink a mentoring. Toto je poprvé, kdy MBA program v České republice obdržel takovéto uznání.

Sledujte nás

Go to top