Výroční zprávy

University of New York in Prague je oficiálně uznaná českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako soukromá instituce, která poskytuje vyšší vzdělání. Všechny akreditované vysoké školy a univerzity v České republice musejí pravidelně publikovat výroční zprávy. Ty obsahují úspěchy, kterých univerzita dosáhla, informace o organizační struktuře, členství v administrativních orgánech, statistiky o studentech, údaje o vývoji, významných výzkumech, publikacích a strategickém plánování.

Výroční zprávy

Další zprávy ke stažení

2020+

2016-2020

2011-2015

2010-2006

Sledujte nás

Go to top