Studijní programy

 

Bakalářské programy

 • Bakalářský program Anglický jazyk a literatura

  Důraz, který program klade na interdisciplinární pojetí, podporuje vývoj široce vzdělaného jedince, který je schopen aplikovat své znalosti a dovednosti tvůrčím způsobem a flexibilně, v široké škále situací a připravuje jej na široké možnosti kariéry, nebo dalšího studia na postgraduální úrovni. Tento čtyřletý kurz je zakončen titulem, který uděluje State University of New York, Empire State College... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Business Administration

  Hlavním cílem čtyřletého programu Americký bakalář obchodní administrativy (Bachelor of Science in Business Administration) je umožnit vám postupovat vpřed ve své kariéře ve světě byznysu; program vám poskytne obecný přehled o tématech, spojených s řízením podniku, která se hodí na širokou paletu kariér... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Business Administration se zaměřením na Finance

  V souladu se svou misí UNYP už od svého založení před více než deseti lety efektivně reaguje na požadavky místního, evropského i globálního trhu práce a jeho potřeb. Pro dosažení tohoto strategického cíle byly před několika lety zavedeny specializované bakalářské evropské studijní programy (programy BBA), určené pro studenty, kteří směrují svou profesionální kariéru do oblasti finančnictví a finančních služeb... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Business Administration se zaměřením na Marketing

  Toto zaměření připravuje studenty na profesionální kariéru; nabízí jim několik specializovaných kurzů v posledních dvou semestrech (v posledním ročníku) jejich studia v UNYP. Kurzy vyučují znalí a zkušení lektoři s prokázanými odbornými znalostmi a s referencemi z korporátního marketingu a prodeje.... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Business Administration se zaměřením na Lidské zdroje

  Tento tříletý studijní program vede k získání Evropského bakalářského titulu (Bakalář, Bc.), který uděluje UNYP. Program je akreditován American International Accreditation Council for Business Education (IACBE) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  Program se zaměřením na lidské zdroje připravuje studenty na profesionální kariéru; nabízí jim několik specializovaných kurzů v posledních dvou semestrech studia na UNYP. Kurzy vedoou zkušení lektoři s odbornými znalostmi a zkušenostmi z oblasti lidských zdrojů. Pokračovat ve čtení>

 • Bakalářský program Business Administration se zaměřením na Sportovní Management

  Tento tříletý studijní program vede k získání Evropského bakalářského titulu (Bakalář, Bc.), který uděluje UNYP a který je akreditován the American International Accreditation Council for Business Education (IACBE) a Ministerstvem školství, mládeže a sportu.   

  Mnoho studentů je vášnivými sportovními fanoušky nebo sportovci, kteří hledají vhodný způsob, jak vyvážit své budoucí studium a vášeň pro sport. UNYP nabízí těmto studentům program BBA se zaměřením na sportovní management. Díky tomuto zaměření skloubíte studium podnikání s dovednostmi, které vám pomohou vybudovat si kariéru ve sportovním průmyslu. Získáte manažerské dovednosti specifické pro sportovní prostředí v rámci různých volitelných předmětů. Pokračovat ve čtení>

 • Bakalářský program Komunikace a média

  Cílem tohoto čtyřletého programu, završeného titulem, který uděluje State University of New York, Empire State College, je napomoci studentům, aby se stali vysoce kvalifikovanými, univerzálními a nezávislými mysliteli se zkušenostmi z odborného výzkumu, na vysoké úrovni informační gramotnosti, a vybavit je komunikačními a interpersonálními dovednostmi, které jsou potřebné pro špičkovou profesní kariéru, nebo pro další akademické studium v magisterských nebo doktorandských programech... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Mezinárodní vztahy

  Svět se změnil. Hranice ztratily svůj původní význam. Žijeme v globalizovaném světě. Pouze ti, kdo se přizpůsobí novému prostředí z něj získají co nejvíce. Pokud chcete cestovat po světě, pracovat v prostředí obchodu nebo veřejné správy a poznávat jiné kultury, může být studium na Bakaláře mezinárodních a ekonomických vztahů v České republice přesně tím, co potřebujete... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Informační technologie

  Základním cílem tohoto programu University of New York v Praze je spojit solidní pochopení a znalosti technologie s dovednostmi byznys managementu. Tento studijní program připraví studenty na úrovni nástupních znalostí pro zaměstnání v odborných pracovních pozicích v oboru IT management v globálních firmách a ve veřejném sektoru. Titul po absolvování čtyřletého studia uděluje State University of New York, Empire State College... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Politologie

  Žijeme ve světě charakteristickém rychlými změnami, které transformovaly tradiční chápání společenských vztahů i interakci s ostatními. Naše lokální, regionální, národní i kontinentální prostředí se razantně proměnily, naše společnosti jsou dnes otevřenější než kdy před tím. Zároveň tyto změny způsobily nárůst hnutí, která buď odporují anebo propagují ještě zásadnější proměny. Z hlediska historických a společenských transformací se nacházíme ve velmi vzrušujícím období – rozmach demokracie, boj autoritativních vůdců a vlád o přežití, vznik náboženského fundamentalismu, posílení populistických hnutí, zesílení mezinárodní spolupráce a integrace, vítězství globálního kapitalismu – to vše se děje kolem nás a má to zásadní dopady na naše životy. Pokračovat ve čtení>

 • Bakalářský program Psychologie

  Cílem tohoto bakalářského studijního programu v oboru psychologie University of New York v Praze je poskytnout studentům pevné základy této vědy a také praktickou zkušenost ve všech hlavních oborech psychologie. Psychologie nabízí velmi široké pole různých disciplín a program připravuje studenty na celou škálu možných cest, kterými se bude ubírat jejich kariéra... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Umění digitálních médií

  Bakalářský program Umění digitálních médií na University of New York in Prague kombinuje důraz na mediální a komunikační teorii, na kritické myšlení a inovativní technické schopnosti s cílem studenty vybavit kreativními dovednostmi aplikovatelnými v dnešních technologicky zaměřených a integrovaných ekonomických systémech.

  Tento multidisciplinární program integruje tradiční okruhy oboru Komunikace a médií (včetně mediálních efektů, kultury, politické ekonomie, lingvistiky a psychologie) a kreativitu v rámci digitálních médií, tvorbu videa, webových stránek a mobilních aplikací. Pokračovat ve čtení>

 • Bakalářský program Vývoj dítěte

  Bakalářský program Vývoj dítěte na University of New York in Prague je navržen pro studenty, kteří se chtějí v rámci studia zaměřit na děti (od raného dětství po adolescenci) a jejích vývoj v kontextu rodinných, kulturních, školních a sousedských vztahů, ve kterých žijí. 

  Tento program je postaven tak, aby zprostředkoval silné zázemí a znalosti v sociálních a behaviorálních vědách, které se vývoje dítěte přímo týkají. Všechny aspekty studijního plánu umožní studentům aplikovat teorii a závěry už realizovaných výzkumů k práci na současném výzkumu v oboru psychologie dítěte. Pokračovat ve čtení>

 

Magisterské programy

 • Magisterský program Psychologie

  Magisterský titul v oboru psychologie je nezbytným základem pro profese ve všech oblastech psychologie, od klinické práce po akademický výzkum. Studenti postgraduálního programu psychologie na University of New York v Praze budou důkladně připraveni na teoretické i praktické úrovni... Pokračovat ve čtení >

 

MBA programy

 • MBA program se zaměřením na Podnikání

  Jsme jediná univerzita ve střední Evropě, která nabízí titul MBA se zaměřením na podnikání a to našim absolventům poskytuje výhodu při zakládání firem podle potřeb a přání trhu. Studenti se naučí zpracovávat kompletní podnikatelský plán, včetně průzkumu trhu, finančních odhadů, výkazu peněžních toků, rozpočtování, analýzy nákladů, řízení rizik a měřicích systémů. Dozvědí se, jak svůj podnikatelský plán propojit se světem soukromého financování, přičemž se budou učit přímo od úspěšných podnikatelů, soukromých investorů, správců ekvitních fondů a dalších předních obchodních stratégů. Jakmile studenti dokončí studium v rámci svého zaměření, jsou připraveni a motivováni k využití vlastních projektů a nastartování svých byznysů. Pokračovat ve čtení >

 • MBA program se zaměřením na Finance

  MBA se zaměřením na finance a bankovnictví připravuje studenty pro vstup do složitého světa podnikových financí. Finance jsou životodárnou krví jakékoli organizace a růst mezinárodního obchodu klade ještě větší důraz na finanční aspekty podnikání. Takto zaměřené MBA je ideální pro studenty, kteří chtějí získat odborné znalosti pracovních postupů a fungování bankovnictví a finančních trhů. Pokračovat ve čtení >

 • MBA program se zaměřením na Management

  MBA se zaměřením na management je tradičním kurzem pro ty, kdo hledají ve svém studiu široký základ znalostí. Je ideální pro přípravu studentů na roli celkového řízení ve společnosti jakékoli velikosti. Je také ideální pro studenty, kteří si chtějí založit své vlastní společnosti nebo řídit obchodní operace. Specializované předměty staví na základních předmětech, aby studenti získali komplexní obchodní znalosti. Pokračovat ve čtení >

 • MBA program se zaměřením na Marketing

  MBA se zaměřením na marketing připravuje studenty na složité výzvy, kterým čelí společnosti ve vysoce konkurenčním prostředí. Marketing a marketingová komunikace se staly klíčovými faktory v získávání a udržování podílu na trhu a ve strategii budování značky společnosti. Tato volba je ideální pro přípravu studentů na seniorní pozice. Specializované předměty staví na základních předmětech a poskytují komplexní znalosti marketingu. Pokračovat ve čtení >

 • MBA program se zaměřením na Global Business Services

  Tento program vznikl pod záštitou ABSL jako vzdělávací vlajková loď – akademický a globální program ve spolupráci s předními světovými odborníky v oblasti vzdělávání – University of New York in Prague a Hackett Institute. Je určen každému, kdo má zájem o postup v rámci stávající kariéry a rozšíření svých dovedností v oblasti Business Services. Program je zároveň nabízen za speciálních podmínek členům ABSL. Pokračovat ve čtení >

 

Ph.D. program

 • Ph.D. na základě výzkumu

  Jednou ze základních hodnot uznávaných na University of New York in Prague je plnohodnotný a kvalitní výzkum, a proto je zásadní ve spolupráci s partnerskými univerzitami New York College Athens a University of Bolton studentům možnost práce na doktorských studiích poskytnout. UNYP tradičně vybízí studenty všech disciplín, aby zvážili cestu doktorského studia – nejvyššího akademického titulu, který škola uděluje – alternativně titulu MPhil. V tomto kontextu UNYP svým studentům nabízí možnost studovat Ph.D. nebo MPhil v jakémkoli předmětu, ve kterém disponuje relevantní výzkumnou odborností, a to ve spolupráci s příslušnou a kompetentní akademickou skupinou, výzkumným centrem nebo institucí. Pokračovat ve čtení

 

Další programy

 • Foundation Program

  Na University of New York v Praze probíhá studium výhradně v angličtině, a proto vyžadujeme, aby všichni studenti měli dostatečné znalosti z anglického jazyka, aby mohli mít prospěch z našich programů, které jsou završeny udělením akademického titulu, a aby se mohli aktivně účastnit výuky v třídách. Pokračovat ve čtení

 • UNYP certifikáty

  Získáním certifikátu si můžete rozšířit záběr studia a získat přidanou hodnotu k vaší kariéře. K dokončení programu a rozšíření vašich obzorů stačí pouze šest kurzů, ať už jste studentem UNYP nebo ne. Pokračovat ve čtení

 • Jazyková příprava

  Studium v angličtině na vysokoškolské úrovni může být pro mnoho studentů na University of New York in Prague novou zkušeností. Proto jsme spolu s AXON Czech Republic otevřeli kurzy pro: 

  • Studenty, kteří chtějí zlepšit úroveň svojí angličtiny, aby složili vstupní test - TOEFL nebo IELTS. 
  • Studenty, kteří již byli přijati a chtějí si připomenout již zapomenuté znalosti.

  Pokračovat ve čtení

 • Akademické psaní

  Program Akademické psaní je na UNYPu koncipováno jako komplexní program, který si klade za úkol připravit studenty na vysokou úroveň psaní v rámci studia i do budoucna. Zahrnuje kurzy kompozičních dovedností, které studentům umožňují zdokonalit se v psaní esejí, výzkumných zpráv, odborných článků a akademických diplomových prací. Pokračovat ve čtení

 • Firemní programy

  Na UNYPu jsme hrdí na to, že utužujeme vztahy s lokální i širší podnikatelskou komunitou. Byli bychom velmi rádi, kdybychom mohli být nápomocni Vaší společnosti. Nabízíme celou řadu služeb, které by mohly být pro Vaše účely zajímavé. Pokračovat ve čtení

Sledujte nás

Go to top