Studijní programy

 

Bakalářské programy

 • Bakalářský program Anglický jazyk a literatura

  Důraz, který program klade na interdisciplinární pojetí, podporuje vývoj široce vzdělaného jedince, který je schopen aplikovat své znalosti a dovednosti tvůrčím způsobem a flexibilně, v široké škále situací a připravuje jej na široké možnosti kariéry, nebo dalšího studia na postgraduální úrovni. Tento čtyřletý kurz je zakončen titulem, který uděluje State University of New York, Empire State College... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Business Administration

  Hlavním cílem čtyřletého programu Americký bakalář obchodní administrativy (Bachelor of Science in Business Administration) je umožnit vám postupovat vpřed ve své kariéře ve světě byznysu; program vám poskytne obecný přehled o tématech, spojených s řízením podniku, která se hodí na širokou paletu kariér... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Business Administration se zaměřením na Finance

  V souladu se svou misí UNYP už od svého založení před více než deseti lety efektivně reaguje na požadavky místního, evropského i globálního trhu práce a jeho potřeb. Pro dosažení tohoto strategického cíle byly před několika lety zavedeny specializované bakalářské evropské studijní programy (programy BBA), určené pro studenty, kteří směrují svou profesionální kariéru do oblasti finančnictví a finančních služeb... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Business Administration se zaměřením na Marketing

  Toto zaměření připravuje studenty na profesionální kariéru; nabízí jim několik specializovaných kurzů v posledních dvou semestrech (v posledním ročníku) jejich studia v UNYP. Kurzy vyučují znalí a zkušení lektoři s prokázanými odbornými znalostmi a s referencemi z korporátního marketingu a prodeje.... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Business Administration se zaměřením na Lidské zdroje

  Tento tříletý studijní program vede k získání Evropského bakalářského titulu (Bakalář, Bc.), který uděluje UNYP. Program je akreditován American International Accreditation Council for Business Education (IACBE) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  Program se zaměřením na lidské zdroje připravuje studenty na profesionální kariéru; nabízí jim několik specializovaných kurzů v posledních dvou semestrech studia na UNYP. Kurzy vedoou zkušení lektoři s odbornými znalostmi a zkušenostmi z oblasti lidských zdrojů. Pokračovat ve čtení>

 • Bakalářský program Business Administration se zaměřením na Sportovní Management

  Tento tříletý studijní program vede k získání Evropského bakalářského titulu (Bakalář, Bc.), který uděluje UNYP a který je akreditován the American International Accreditation Council for Business Education (IACBE) a Ministerstvem školství, mládeže a sportu.   

  Mnoho studentů je vášnivými sportovními fanoušky nebo sportovci, kteří hledají vhodný způsob, jak vyvážit své budoucí studium a vášeň pro sport. UNYP nabízí těmto studentům program BBA se zaměřením na sportovní management. Díky tomuto zaměření skloubíte studium podnikání s dovednostmi, které vám pomohou vybudovat si kariéru ve sportovním průmyslu. Získáte manažerské dovednosti specifické pro sportovní prostředí v rámci různých volitelných předmětů. Pokračovat ve čtení>

 • Bakalářský program Komunikace a média

  Cílem tohoto čtyřletého programu, završeného titulem, který uděluje State University of New York, Empire State College, je napomoci studentům, aby se stali vysoce kvalifikovanými, univerzálními a nezávislými mysliteli se zkušenostmi z odborného výzkumu, na vysoké úrovni informační gramotnosti, a vybavit je komunikačními a interpersonálními dovednostmi, které jsou potřebné pro špičkovou profesní kariéru, nebo pro další akademické studium v magisterských nebo doktorandských programech... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Mezinárodní vztahy

  Svět se změnil. Hranice ztratily svůj původní význam. Žijeme v globalizovaném světě. Pouze ti, kdo se přizpůsobí novému prostředí z něj získají co nejvíce. Pokud chcete cestovat po světě, pracovat v prostředí obchodu nebo veřejné správy a poznávat jiné kultury, může být studium na Bakaláře mezinárodních a ekonomických vztahů v České republice přesně tím, co potřebujete... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Informační technologie

  Základním cílem tohoto programu University of New York v Praze je spojit solidní pochopení a znalosti technologie s dovednostmi byznys managementu. Tento studijní program připraví studenty na úrovni nástupních znalostí pro zaměstnání v odborných pracovních pozicích v oboru IT management v globálních firmách a ve veřejném sektoru. Titul po absolvování čtyřletého studia uděluje State University of New York, Empire State College... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Politologie

  Žijeme ve světě charakteristickém rychlými změnami, které transformovaly tradiční chápání společenských vztahů i interakci s ostatními. Naše lokální, regionální, národní i kontinentální prostředí se razantně proměnily, naše společnosti jsou dnes otevřenější než kdy před tím. Zároveň tyto změny způsobily nárůst hnutí, která buď odporují anebo propagují ještě zásadnější proměny. Z hlediska historických a společenských transformací se nacházíme ve velmi vzrušujícím období – rozmach demokracie, boj autoritativních vůdců a vlád o přežití, vznik náboženského fundamentalismu, posílení populistických hnutí, zesílení mezinárodní spolupráce a integrace, vítězství globálního kapitalismu – to vše se děje kolem nás a má to zásadní dopady na naše životy. Pokračovat ve čtení>

 • Bakalářský program Psychologie

  Cílem tohoto bakalářského studijního programu v oboru psychologie University of New York v Praze je poskytnout studentům pevné základy této vědy a také praktickou zkušenost ve všech hlavních oborech psychologie. Psychologie nabízí velmi široké pole různých disciplín a program připravuje studenty na celou škálu možných cest, kterými se bude ubírat jejich kariéra... Pokračovat ve čtení >

 • Bakalářský program Umění digitálních médií

  Bakalářský program Umění digitálních médií na University of New York in Prague kombinuje důraz na mediální a komunikační teorii, na kritické myšlení a inovativní technické schopnosti s cílem studenty vybavit kreativními dovednostmi aplikovatelnými v dnešních technologicky zaměřených a integrovaných ekonomických systémech.

  Tento multidisciplinární program integruje tradiční okruhy oboru Komunikace a médií (včetně mediálních efektů, kultury, politické ekonomie, lingvistiky a psychologie) a kreativitu v rámci digitálních médií, tvorbu videa, webových stránek a mobilních aplikací. Pokračovat ve čtení>

 • Bakalářský program Vývoj dítěte

  Bakalářský program Vývoj dítěte na University of New York in Prague je navržen pro studenty, kteří se chtějí v rámci studia zaměřit na děti (od raného dětství po adolescenci) a jejích vývoj v kontextu rodinných, kulturních, školních a sousedských vztahů, ve kterých žijí. 

  Tento program je postaven tak, aby zprostředkoval silné zázemí a znalosti v sociálních a behaviorálních vědách, které se vývoje dítěte přímo týkají. Všechny aspekty studijního plánu umožní studentům aplikovat teorii a závěry už realizovaných výzkumů k práci na současném výzkumu v oboru psychologie dítěte. Pokračovat ve čtení>

 

Magisterské programy

 • Magisterský program Mezinárodní management

  UNYP hrdě nabízí tento špičkový program ve spolupráci s University of Bolton. Tento magisterský titul je navržen tak, aby vám poskytl výhodu na stále globálnějším trhu práce; vybaví vás teoretickými základy pro mezinárodní obchodní kariéru. Pokud jste čerstvý absolvent s ambicemi ještě více a plněji se připravit na globální kariéru v oblasti podnikání a řízení, splní tento program vaše požadavky... Pokračovat ve čtení >

 • Magisterský program Strategická komunikace

  Profesionální komunikační dovednosti se staly jedním z klíčových aspektů ve všech typech podniků. Studenti magisterského programu Strategická komunikace studují s lektory z USA a Evropy, kteří je učí budovat si a dále rozvíjet dovednosti i teoretické porozumění, které je potřebné pro práci na klíčových pozicích v celé škále privátních i veřejných podniků a organizací... Pokračovat ve čtení >

 • Magisterský program Psychologie

  Magisterský titul v oboru psychologie je nezbytným základem pro profese ve všech oblastech psychologie, od klinické práce po akademický výzkum. Studenti postgraduálního programu psychologie na University of New York v Praze budou důkladně připraveni na teoretické i praktické úrovni... Pokračovat ve čtení >

 

MBA programy

 • Programy MBA

  Program MBA v University of New York v Praze je prestižním programem, akreditovaným IACBE; nabízí prestiž americké akreditace, nekompromisní požadavky kladené na špičkový byznys program, a zároveň příležitost pro současné i budoucí lídry jak si zdokonalit své manažerské dovednosti. Program je navržen pro ambiciózní lidi, kteří si přejí ve své společnosti rychle postupovat vzhůru ve své kariéře díky získání nezbytných teoretických i praktických znalostí a stát se těmi nejlepšími výkonnými manažery... Pokračovat ve čtení >

 • On-line Flexibilní MBA

  Ve spolupráci s National American University nabízí University of New York v Praze flexibilní program  MBA, který kombinuje on-line a prezenční celoživotní vzdělávání.  National American University obdržela plnou akreditaci Komise pro vyšší vzdělání a je členem North Central Association. National American University je registrována u ministerstev školství v řadě zemí a obchodní divize National American University obdržela plnou akreditaci IACBE pro svůj program MBA... Pokračovat ve čtení >

 

Ph.D. program

 • Ph.D.

  University of New York in Prague spolupracuje s University of Bolton a nabízí na základě publikování doktorskou akademickou hodnost ve formě Ph.D. Titul Ph.D. na základě publikování je podobný tradičnímu Ph.D., ale zohledňuje výzkumnou činnost, prováděnou podnikatelskými společnostmi a akademickými organizacemi, která vede k novým publikovatelným výsledkům a zjištěním... Pokračovat ve čtení >

 

Další programy

 • Foundation Program

  Na University of New York v Praze probíhá studium výhradně v angličtině, a proto vyžadujeme, aby všichni studenti měli dostatečné znalosti z anglického jazyka, aby mohli mít prospěch z našich programů, které jsou završeny udělením akademického titulu, a aby se mohli aktivně účastnit výuky v třídách... Pokračovat ve čtení >

Sledujte nás

Go to top
X